Gävleborgs Botaniska Sällskap

Våra floror

Hälsinglands flora

Äntligen är det dags för Hälsinglands flora! Projekt Hälsinglands flora har bedrivits sedan 1981 och den 25 maj 2019 kommer floran att släppas. Det är inte en bok utan två böcker. Arbetet med att sammanställa resultatet från fältinventeringarna har gjorts av Anders Delin, Björn Wannberg och Arnold Larsson.

När projektet startade fanns bara en tryckt förteckning över kärlväxtarterna i landskapet från 1898 av Per Wilhelm Wiström med Johan Alfred Wiströms arbeten som underlag och ett maskinskrivet manus från 1950-60-talen av Zander Säfverstam. Det var uppenbart att mycket fanns att göra i fält, och inventering i grupp och enskilt har under åren samlat en stor mängd uppgifter som förbättrat kunskapen om Hälsinglands flora avsevärt.

Inventerare, tidpunkt, plats och art har antecknats och införts i en gemensam databas. Lägesangivelserna var på 100 m när i de flesta fall, men har under de senaste åren kompletterats med noggrannare koordinater från GPS. Vid sidan av ovanstående basala data har ofta en mängd anteckningar gjorts, om antal, ekologi, utseendeavvikelser etc. Litteraturen om Hälsinglands flora har samlats och förtecknats. De insamlade pressade exemplar som finns i de offentliga herbarierna har förtecknats i en särskild databas. Underlaget är nu så pass gott att vi kan sammanställa lokalförteckningar och artbeskrivningar till en bok.

Gästriklands flora

Boken om Gästriklands flora kom ut i maj 2016! För första gången kan du nu läsa i en bok om landskapets natur, geologi och historia med fokus på landskapets alla vilda växtarter. Boken omfattar över 750 sidor och innehåller många sköna färgfoton, vackra teckningar och kunskapsrika texter för varje art.

Peter Ståhl har författat och fotograferat merparten av innehållet och Jonas Lundin har tecknat. Alf Linderheim och Barbro Risberg har också bidragit med fotografier.

Projektet startade 1990 och under mer än 15 fältsäsonger inventerade vi floran i alla delar av landskapet. Många personer har deltagit i inventeringen. Sammanlagt har omkring fem hela arbetsår lagts ned på fältarbetet. Vi gjorde ca 315 000 artfynd från mer än 30 000 växtlokaler. Med inventeringsdata från inventeringen av Torsåkers flora och äldre fynduppgifter (före 1980) från skrifter och herbarier uppgår fynden i databasen nu till totalt ca 356 000 artfynd.

Gästriklands Flora kostar 250 kr och kan köpas direkt av GÄBS eller i bokhandeln.

GF_Inlaga_160403 hampflockelGF_Inlaga_160403 toppjungrulin