Gävleborgs Botaniska Sällskap

Om oss

Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS) bildades i Gävle den 7 februari 1982. Sällskapet är en lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen. Föreningens syften är:

1. Att sammanföra människor, som är intresserade av botanik i allmänhet eller någon av botanikens många specialgrenar, och verka för spridandet av kunskaper inom dessa områden.
2. Att utforska floran i Gävleborgs län.
3. Att verka för skydd och vård av hotade växter och växtsamhällen i länet.

Föreningens stadgar hittar du här.

Styrelsen

Ordförande Stefan Olander Söderomsjön 340, 828 95 Viksjöfors  
Vice ordf. Alf Pallin Norralagatan 18C, 826 37 Söderhamn
Sekreterare Björn Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta  
Kassör Birgitta Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta  
Ledamot Pär Hedwall  Söderala-Berga 607, 826 92 Söderala  
Ledamot Magnus Bergström Ibsengatan 64, 168 47 Bromma  
Ledamot Gisela Sahlander    
Suppleant Henrik Tykossen    
Suppleant Ulf Svahn   Sångarvägen 12, 804 25 Gävle  

Valberedning
Inga-Greta Andersson (sammankallande)

Revisorer
Torbjörn Alsing och Per-Erik Modd.
Suppleanter Eva Olsson och Göran Dahlbäck.

Styrelsehandlingar

240316 Årsmöte
230415 Årsmöte
220319 Årsmöte
210807 Årsmöte
190323 Årsmöte
180311 Årsmöte
170319 Årsmöte
160320 Årsmöte
150329 Årsmöte
140316 Årsmöte

Verksamhetsberättelser

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009