Gävleborgs Botaniska Sällskap

VÄX – vår tidning

Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap. Tidningen utkommer med fyra nummer årligen, varav ett är medlemsregister. Det första numret gavs ut 1984. Dessförinnan gav föreningen ett kontaktblad med tre nummer under 1983 och ett nummer 1984. Redaktionen tar gärna emot bidrag till tidningen!

VÄX redaktion

Ulf Svahn, Gävle, mobil 070-221 07 55, ulfsvahn@hotmail.com
Peter Ståhl, Gävle, mobil 073-024 20 43, peter.b.stahl@gmail.com
Veronica Jägbrant, Bergsjö, mobil 070-221 47 99, jagbrant@telia.com

 

Register

Nedan redovisas ett register över alla artiklar i VÄX och dess föregångare kontaktbladet. Registret tar endast upp originalartiklar med botaniskt innehåll. Verksamhetsberättelser, redovisningar av föreningens ekonomi, medlemsförteckningar, kalendarier, årsmötesannonser och andra föreningsangelägenheter utelämnas. Däremot finns majoriteten av de publicerade färgbilderna med. Registret redovisas som per årtionde  på länkarna nedan. Efter författare och titel ges oftast inom parentes en kort beskrivning av artikelns innehåll, vanligen med de viktigaste av de arter eller platser som nämns i artikeln.

1983 – 1989
1990 – 1999
2000 – 2009
2010 – 2019