Gävleborgs Botaniska Sällskap

Generalregister 1983 – 1989

Generalregister för VÄX (inkl kontaktbladet) 1983 – 1989

1983 – Årg. 1

Stridh, Bengt 1983 b: Mosippa (Anemone vernalis) – resultat av en efterlysning. Kontaktblad 1/83.

Bakken, Gunnar och Svahn, Ulf 1983: Om vätterosen, Lathraea squamaria, vid Stenbäcken och Lexeängarna. Kontaktblad 1/83.

Delin, Anders 1983 a: Hur lever växterna på vintern? Kontaktblad 2/83.

Stridh, Bengt 1983 c: Växter under isen i Hybosjön. Kontaktblad 2/83 (om hornsärv).

Delin, Anders 1983 b: Rapport från projekt Hälsinglands flora 1982. Kontaktblad 2/83.

Stridh, Bengt 1983 d: Gåssjöberget, 16F7G3-0-, en rik upplevelse i juli 1982. Kontaktblad 2/83.

Stridh, Bengt 1983 e: Skydd av en växtlokal för Botrychium boreale (Nordlig låsbräken). Kontaktblad 3/83.

Svahn, Ulf 1983 a: I Robert Hartmans fotspår – på jakt efter dunmossan i Hemstanäs, Hälsingland. Kontaktblad 3/83.

Svahn, Ulf 1983 b: Orarna 14/8 1983. Rapport från en GÄBS-exkursion. Kontaktblad 3/83.

Delin, Anders 1983 c: Blåtry vid Finnstuguströmmen i Voxnan – en konkurrenskraftig främling. Kontaktblad 3/83.

 

1984 – Årg. 2

 Svahn, Ulf 1984 a: Tre av våra föregångare – Carl Johan Hartman och sönerna Carl och Robert – några av 1800-talets ledande botanister. Kontaktblad 1/84.

Delin, Anders 1984 a: Höstväder i Jämtlandsfjällen. Kontaktblad 1/84.

Delin, Anders 1984 b: Gävleborgs Botaniska Sällskaps sommarmöte och kurs i Söderhamn 25 – 31 juli 1983. Kontaktblad 1/84.

Svahn, Ulf 1984 b: Mossexkursion till Kubbo 16/10 1983. Kontaktblad 1/84.

Nordin, Anders 1984 a: Slamkrypor. Kontaktblad 1/84. (Artskiljande karaktärer och ekologi).

Ståhl, Peter 1984: Presentation av projektet Hotade och Sällsynta Växter i Gävle kommun. Kontaktblad 1/84. (Även 1983 års resultat).

Delin, Anders 1984 c: Viola selkirkii, Skuggviol. VÄX 2/84, sid. 14-16. (Artporträtt).

Ståhl, Peter & Delin, Anders 1984: En flora växer fram. VÄX 2/84, sid. 21-27.

Stridh, Bengt 1984 a: Min mest fascinerande upplevelse under inventeringsarbetet 1983. VÄX 2/84, sid. 28-30.

Delin, Anders 1984 d: Målet i sikte – disposition för Hälsinglands Flora. VÄX 3/84, sid. 5-12.

Nordin, Anders 1984 b: Nya lavar i Gästrikland. VÄX 3/84, sid. 13-18. (Calicium parvum, Staurothele guestphalica och Candelariella superdistans).

Delin, Anders 1984 e: Växter vid Voxnan, VÄX 3/84, sid.19-25 (Med rapport om klotgräs, Pilularia globulifera, funnen av Mats Dynesius, ny för Norrland).

Ågren, Åke 1984 a: Nygammalt fynd av solvända. VÄX 3/05, sid. 20-21  3/84, sid. 26-27. (Norrala)

Berglund, Berit 1984: Om GÄBS excursion till Hamrånge den 11 aug 1984. VÄX 3/84, sid. 31-39.

Stridh, Bengt 1984 b: Länets botanister höll möte i Gnarp. Ljusdalsposten 6 aug 1984. (De viktigaste fynden redovisas)

Stridh, Bengt 1984 c: Svenska Botanikdagarna 1984. VÄX 3/84, sid.40-43. (Jämtland).

Ågren, Åke 1984 b: Kvällsexkursion i Söderhamn. VÄX 3/84, sid. 44-45.

 

1985 – Årg. 3

 Delin, Anders 1985 a: Ordföranden har ordet. VÄX 1/85, sid. 4-9. (Bl.a. 1984 års fynd).

Olander, Stefan 1985 a: Stenatjärnarna. VÄX 1/85, sid. 11-14. (Växtlokaler i Alfta).

Svahn, Ulf 1985 a: Nätsjöbäcksmyran och andra myrar i Los. Något om den intressanta mossfloran i några av Lostraktens kalkpåverkade källmyrar. VÄX 1/85, sid. 15-22.

Ståhl, Peter 1985 a: Projekt Hälsinglands flora – inventerade 5×5-rutor t.o.m. 1984. VÄX 1/85, sid. 27-29.

Delin, Anders 1985 b: Brunklöver – en art på tillbakagång. VÄX 1/85, sid. 30.

Delin, Anders 1985 c: Hälsinglands Flora – försök till artbeskrivning. VÄX 1/85, sid 31-32. (Gråal).

Stridh, Bengt 1985 a: Mellanljusnans flora, del 1. Nedre strandens växtlighet vid Ljusnan och lagunsjöarna vid Ljusdal. VÄX 1/85, sid. 33-41.

Stridh, Bengt 1985 b: Ävjepilört Polygonum foliosum. VÄX 1/85, sid. 42-47.

Ståhl, Peter 1985 b: Exkursionsrapporter från Gävle kommun. VÄX 1/85, sid. 48-53.

Olander, Stefan 1985 b: Botanisk exkursion i Bollnäs. VÄX 1/85, sid 54-55.

Delin, Anders 1985 d: Gävleborgs Botaniska Sällskap – resultat 1984 och planer för 1985. VÄX 2/85, sid. 8-11.

Åkerström, Ove och Delin, Anders 1985 e: Rigberg – planerat naturreservat. VÄX 2/85, sid. 16-20 (Fältgentiana m.m.).

Stridh, Bengt 1985 c: Låsbräken. VÄX 2/85, sid. 21-24. (Artkaraktärer och sökmetoder).

Ståhl, Peter 1985 c: Ängskovall eller skogskovall? VÄX 2/85, sid. 25-26. (Artkaraktärer).

Söderlund, Tor 1985: Jordarterna och deras uppkomst i Ljusnans dalgång. VÄX 2/85, sid. 31-37.

Ohlanders, John 1985: Räddad våtmark i Rengsjö. VÄX 2/85, sid. 38-40. (Nybohocken).

Sandström, Arne 1985 a: Floraminnen från min barn- och ungdomstid i Rogsta under 1930- och 1940-talet. VÄX 2/85, sid 41-46.

Delin, Anders 1985 f: Ny svensk standardflora – Krok & Almquist reviderad av Lena och Bengt Jonsell. VÄX 2/85, sid. 47-49. (Recension).

Åkerström, Ove 1985: Elon gata möter Slankstarr. VÄX 2/85, sid. 54-55.

Sandström, Arne 1985 b: Knottblomstret återfunnet i Hälsingland. VÄX 3/85, sid. 4-5.

Stridh, Bengt 1985 d: Ljusnans flora mellan Edänge och Forsnäset. Inventeringsresultat. VÄX 3/85, sid. 6-10.

Carlsson, Mats 1985: Ny reviderad upplaga av Lid’s flora. VÄX 3/85, sid. 11-13. (Recension).

Delin, Anders 1985 g: Kan svampar visa var låsbräken kan växa? VÄX 3/85, sid. 14-19. (Om utvecklingen av gametofyt och sporofyt).

Svahn, Ulf 1985 b: Botanikdagarna i Jönköping 2-4 juli 1985. VÄX 3/85, sid. 20-21.

Larsson, Arnold 1985: Årets fynd eller hur Poa remota blev Glyceria lithuanica. VÄX  3/85, sid. 22-23.

Olander, Stefan 1985 c: Klockljung i Hälsingland. VÄX 3/85, sid. 24-25.

Stridh, Bengt 1985 e: Låsbräken igen. VÄX 3/85, sid. 26-29. (Följearter på 9 lokaler).

Ågren, Åke 1985: GÄBS sommarmöte i Gävle 1985. VÄX 3/85, sid. 30-35.

Olander, Stefan 1985 d: Botanisk exkursion till Stenatjärnarna. VÄX 3/85, sid. 36-37.

Delin, Anders 1985 h: Inventerarmötet i Ängersjö 13-15 juli 1985. VÄX 3/85, sid. 39-40.

 

1986 – Årg. 4

 Risberg, Barbro 1986: Något om floran i Torsåkers socken. VÄX 1/86, sid. 4-13.

Ståhl, Peter 1986 a: Kort om ringlaven – apropå ett nyfynd i Hälsingland. VÄX 1/86, sid. 16-18. (Gopån i Lingbo).

Hedman, Jan 1986 a: Förändringar i florans sammansättning vid Tensberg, Los socken, Hälsingland. VÄX  1/86, sid. 19-26.

Nordin, Anders 1986: Lavar vid Sävasjön. VÄX 1/86, sid. 27-33. (Blylav, grynig gelélav, havstulpanlav m.fl.).

Ståhl, Peter 1986 b: Något om floran i Sunnästrakten. VÄX 1/86, sid. 34-39. (Sydligaste delen av Hälsinge-kusten).

Ståhl, Peter 1986 c: Atlasrutor – dagsläget. VÄX 1/86, sid. 44-47. (Hälsingeflorainventeringen).

Svahn, Ulf 1986: Toppjungfrulinet – Polygala comosa – vid sin europeiska nordgräns. VÄX 1/86, sid. 48-54.

Larsson, Arnold 1986: Tre nya sötgräslokaler i Hälsingland. VÄX 1/86, sid. 55-57.

Hedman, Jan 1986 b: Kemisk lövslybekämpning i Gävleborgs län. VÄX 1/86, sid. 58-63.

Olander, Stefan 1986 a: På vandring i Ovanåkersskogarna. VÄX  1/86, sid. 64-67. (Guckusko, trådfräken, m.m.)

Hällhoff, Gösta 1986: Ett minne. VÄX  1/86, sid. 68-69. (Getrams i Trönö).

Ståhl, Peter 1986 d: Sveriges näst äldsta tall. VÄX 1/86, sid. 70-71. (Stensjöreservatet, Bjuråker).

Delin, Anders 1986 a: Ängsflora i Hälsingland. VÄX 1/86, sid. 72-81.

Ågren, Åke 1986 a: GÄBS höstmöte 23/11 1985. VÄX 1/86, sid. 82-84. (Nya fynd).

Nordin, Anders 1986: Lavexkursion till Skatön. VÄX 1/86, sid. 85-86.

Lennström, Ove 1986: Årsmötet 23 feb. 1986. VÄX 2/86, sid. 10-18. (Bl.a. 1985 års intressantaste fynd i Hälsingland).

Stridh, Bengt 1986 a: Kanadastarr – ny art för Hälsingland. VÄX  2/86, sid. 29-33.

Sandström, Arne 1986 a: När skörden mognat. VÄX 2/86, sid. 34-39. (Sommar- och höstsysslor på gården).

Birgersson, Ulf 1986: Ont krut förgås inte så lätt – några utrotningshotade ogräs i Sverige. VÄX  2/86, sid. 40-47.

Berglund, Berit 1986: Finns det något bortom bergen? Det gick bara uppåt för GÄBS på sommarmötet i Hofors-Torsåker. VÄX  3/86, sid. 4-16.

Sandström, Arne 1986 b: Rapport från ett besök i Linnean Societys högkvarter i Burlington House i London. VÄX 3/86, sid. 17-19.

Ågren, Åke 1986 b: Svenska Botaniska Föreningens Botanikdagar i Skåne. VÄX 3/86, sid. 20-25.

Danielsson, Bengt 1986: Projekt Härjedalens Flora. VÄX 3/86, sid. 26-31.

Delin, Anders 1986 b: Sötgräsets och några andra skogsväxters reaktion på kalhuggning och lövsly-uppslag. VÄX 3/86, sid. 32-39.

Delin, Anders 1986 c: Inventerarmötet i Ytterhogdal 9-11 augusti 1986. VÄX 3/86, sid. 40-44.

Gustafsson, Mats & Wedin, Mats 1986: Hornslandet – en inventering. VÄX 3/86, sid. 45-47.

Olander, Stefan 1986 b: Guckusko i Ovanåker. VÄX 3/86, sid. 48-49.

Wallgren, Rosa 1986: Granbräken funnen i Färila. VÄX 3/86, sid. 50-52.

Delin, Anders 1986 d: Finns Carex pallens i Hälsingland? VÄX 3/86, sid 53-54.

 

1987 – Årg. 5

 Delin, Anders 1987 a: Hur övervintrar växterna i Hälsingland och Gästrikland? VÄX 1/87, sid. 4-9.

Delin, Anders 1987 b: Gör Ditt eget herbarium. VÄX 1/87, sid. 13-15.

Gustafsson, Lena 1987: Några reflexioner kring skogssvingel – ett säreget gräs. VÄX 1/87, sid. 16-19.

Ståhl, Peter 1987 b: Häslebrodd eller sötgräs? VÄX 1/87, sid. 20-21.

Stridh, Bengt 1987 a: Edänges framtid avgörs 1987? VÄX 1/87, sid. 22-24.

Ståhl, Peter 1987 c: Projekt Hälsinglands Flora. VÄX 1/87, sid. 25-28.

Carlsson, Mats 1987: En ny fjällflora. VÄX 1/87, sid. 29-30.

Strömberg, Arne 1987 a: Växternas kemiska revirförsvar. VÄX 1/87, sid. 31-32.

Wannberg, Björn 1987 a: Databehandlingen av Hälsingeinventeringens krysslistor. En lägesrapport. VÄX 1/87, sid. 33-41.

Sandström, Arne 1987: Zander Säfverstam. Till minnet av en god vän, en fin människa och min förste läromästare i botanik. VÄX 2/87, sid. 4-11.

Wedin, Mats 1987 a: Årsmötet 1987. VÄX 2/87, sid. 12-16. (Bl.a. årets intressantaste fynd).

Wannberg, Björn 1987 b: Växtlokaler på Hälsingekartan med dator. VÄX 2/87, sid. 24-29.

Delin, Anders 1987 c: Skav-, skav x smal-, smal- och trådfräken. VÄX 2/87, sid. 30-33.

Wannberg, Björn 1987 c: Första fyndet i Hälsingland av radgräs Beckmannia syzigachne. VÄX 2/87, sid. 36-38.

Stridh, Bengt 1987 b: I Dr Larssons fotspår. VÄX 3/87, sid. 4-5. (Brudsporre i Hassela).

Wannberg, Björn 1987 c: Några nya utbredningskartor. VÄX 3/87, sid. 6-9.

Ågren, Åke 1987 a: Vårarv, Cerastium semidecandrum, ny art för Hälsingland. VÄX 3/87, sid. 10. (Krokskär, Söderhamn).

Risberg, Barbro 1987: Växtinventering i Torsåkers socken. VÄX 3/87, sid. 10-19. (Många nya fynd).

Lyhagen, Roland 1987: Inventering så in i Hälsingland. VÄX 3/87, sid. 20-24. (Hassela).

Wedin, Mats 1987 b: Roliga fynd från Hornslandet. VÄX 3/87, sid. 25-28. (Lind, bergmynta, smalfräken m.m.).

Delin, Anders 1987 d: Galium suecicum, backmåra, i Ängersjö. VÄX 3/87, sid. 29-30.

Ågren, Åke 1987 b: Lovande lavförsök. VÄX 3/87, sid. 31-35. (Många nya arter).

Strömberg, Arne 1987 b: Växter på torvtak i Uppsala-Näs. VÄX 3/87, sid. 36-37.

Stridh, Bengt 1987 c: Fjällögontröst – ett lokaltips. VÄX 3/87, sid. 38. (Kärr).

 

1988 – Årg. 6

 Ågren, Åke 1988 a: Minnen om Arne Sandström. VÄX 1/88, sid. 6-7. (Arne avled i nov 1987).

Ståhl, Peter 1988 a: Växtlokal påträffad i Ockelbo. VÄX 1/88, sid. 7 (C approp, C capill).

Delin, Anders 1988 a: Hur man skiljer Pyrola-arterna på bladen. VÄX 1/88, sid. 9-11, med färgfoto.

Ståhl, Peter 1988 b: En vecka med Agrostis mertensii. VÄX 1/88, sid 12-16. (Los, Kårböle, Alfta).

Ågren, Åke 1988 b: Vårstarr (Carex caryophyllea) funnen i Långvind. VÄX 1/88, sid. 17-18.

Nilsson, Gunnar och Peter Ståhl 1988: Flora och markanvändning på Römaren. VÄX 1/88, sid. 19-30.

Ståhl, Peter 1988 c: Projekt Hälsinglands flora – lägesrapport för 1987. VÄX 1/88, sid. 31-36.

Grundström Stefan, 1988: Ängs- och hagmarksinventeringen i Gävleborgs län. VÄX 1/88, sid. 37-45. (Många lokaler i Hälsingland och Gästrikland).

Delin, Anders 1988 b: Floran vid en korttidsreglerad älvstrand och vid en oreglerad – jämförelse mellan Varpen vid Bollnäs och Ljusdalsselet. VÄX 1/88, sid. 46-50.

Wedin, Mats 1988: Botanikdagarna i Hassela 1987. VÄX 1/88, sid. 50-56.

Hultin, Hans 1988: Flora i förvandling – nordisk floravård. VÄX 1/88, sid. 56-59.

Hansen, Jens Ejvind 1988 a: Mossfloran inom Grossjöberget. VÄX 1/88, sid. 60-64. (Arbrå, Hls).

Olander, Stefan 1988: Småsileshårets utbredning i Hälsingland. VÄX 1/88, sid. 65-67.

Delin, Anders 1988 c: Samla beläggexemplar för Hälsinglands flora! VÄX 2/88, sid. 4-6.

Ågren, Åke 1988 c: GÄBS årsmöte 1988. VÄX 2/88, sid. 7-10. (Bl.a. 1987 års intressantaste fynd).

Delin, Anders 1988 d: Vegetation på block i Hälsingland. VÄX 2/88, sid. 14-21.

Wannberg, Björn 1988: Utbredning och biotoper för släktet Galium i Hälsingland. VÄX 2/88, sid. 34-39.

Berglund, Berit 1988 a: Vad VÄXer det på rutan långt från hemmets knut? VÄX 2/88, sid. 40-47. (Hassela, ruta 16H6A).

Larsson, Arnold 1988 a: Några minnen av Arne Sandström. VÄX 2/88, sid. 48-49.

Hedman, Jan 1988: Guckuskon i Los socken. VÄX 2/88, sid. 50-57.

Larsson, Arnold 1988 b: Något om floran vid Moviken. VÄX 2/88, sid. 59-63. (Bjuråker, Hls).

Niordsson, Nadja 1988: Vinstlott i Hasselaskogarna. VÄX 2/88, sid. 65-70 (Finnstarr, Carex atherodes, ny för Sverige).

Moberg, Roland 1988: Dokumentering av växtmaterial. VÄX 2/88, sid. 71-72.

Stridh, Bengt 1988 a: Fyra dagar med GÄBS i ruta 16F5E. VÄX 3/88, sid. 5-10.

Berglund, Berit 1988 b: Borrån och Ängerån och det genuina svenska lingonlandet samt skogshuggargläntan. Kårböle, ruta 16F3E. VÄX 3/88, sid.11-12.

Ågren, Åke 1988 d: Måror i Söderhamn. VÄX 3/88, sid. 13.

Delin, Anders 1988 e: Myggblomstrets dolda liv och förökning. VÄX 3/88, sid. 14-15.

Stridh, Bengt 1988 b: Klibbal och högsta kustlinjen. VÄX 3/88, sid. 16-17.

Hansen, Jens Ejvind 1988 b: Från Sphagnumkursen i Malung. VÄX 3/88, sid. 18-22.

Delin, Anders 1988 f: Myrstarren vid Johans loke – om gäckande gamla växtlokaler. VÄX 3/88, sid. 23-26.

 

1989 – Årg. 7

 Olander, Stefan 1989 a: Darrgräs på Alftaskogen. VÄX 1/89, sid. 6-10.

Bergström, Magnus 1989: Glimtar från ängs- och hagmarksinventeringen 1988.VÄX 1/89, sid. 11-21. (Lokaler i Hls).

Ståhl, Peter 1989 a: Los-mötet 22-24 juli 1988. VÄX 1/89, sid. 22-24.

Delin, Anders 1989 b: Rika dagar i fattig Kårböle-flora. VÄX 1/89, sid. 25-28.

Ståhl, Peter 1989 b: Projekt Hälsinglands flora – lägesrapport för 1988.VÄX 1/89, sid. 32-35.

Wannberg, Björn & Nilsson, Gunnar 1989 a: Rutorna 16F5C och 16F5G. VÄX 1/89, sid. 35-37. (NV Hälsingland).

Nilsson, Gunnar 1989 a: Häxört på galgbacken och blåklint i hafreåker. VÄX 1/89, sid. 38-42. (Erfarenheter från studier av gammalt herbariematerial).

Ågren, Åke 1989: Lindefallet – en oas i barrskogen. VÄX 1/89, sid. 43-45. (Mest om lavar).

Delin, Anders 1989 c: Finnstarr, färgbild. VÄX 1/89, sid 46.

Larsson, Arnold 1989: Klibbal och högsta kustlinjen. VÄX 1/89, sid. 48-51.

Delin, Anders 1989 d: Frossörten – med sköld och kastmaskin. VÄX  1/89, sid. 52-54.

Gustafsson, Mats 1989: Kråkbärsarterna i Hälsingland. VÄX 1/89, sid. 54-57.

Delin, Anders 1989 e: Fjällhällebräken på kalkfattig berggrund. VÄX  1/89, sid. 58-59. (Hylströmmen och Laforsen).

Nilsson, Gunnar 1989 b: GÄBS årsmöte 1989. VÄX  2/89, sid. 4-5. (Bl.a. 1988 års intressantaste fynd).

Stridh, Bengt 1989 a: Igelknopp i Hälsingland. VÄX  2/89, sid. 10-17.

Ståhl, Peter 1989 a: Gästriklands Flora – en idéskiss. VÄX  2/89, sid. 18-23.

Ståhl, Peter 1989 b: Sammanfattning av väktarverksamheten i Gästrikland 1988. VÄX  2/89, sid. 24-26.

Olander, Stefan 1989 b: Skogsfrun. VÄX  2/89, sid. 35-36.

Delin, Anders 1989 f: Samla beläggexemplar för Hälsinglands flora – II. VÄX  2/89, sid. 37-40.

Hedman, Jan 1989: Har Hamra nationalpark någon framtid? VÄX  2/89, sid. 41-43.

Delin, Anders 1989 g: Hur övervintrar växterna i Hälsingland och Gästrikland – del II. VÄX  2/89, sid. 44-48.

Stridh, Bengt 1989 b: Rödplister eller flikplister? VÄX  2/89, sid. 52.

Stridh, Bengt 1989 c: Ängshävd vid Remman. VÄX  2/89, sid. 54.

Delin, Anders 1989 h: Efter Hälsingefloran. VÄX  3/89, sid. 5-6.

Ståhl, Peter 1989 c: Näsberget i Mellansjö, en för vetenskapen ny växtlokal.  VÄX  3/89, sid. 7-11. (Bl.a. fjällskråp, kransrams, köseven o. taigastarr).

Stridh, Bengt 1989 d: Botanikdagarna i Tänndalen 1989. VÄX  3/89, sid. 12-15.

Ståhl, Peter 1989 e: Hennanmötet 17-19 juli 1989. VÄX  3/89, sid. 17-18.

Delin, Anders 1989 i: Nordlig anisticka funnen nära Gröntjärn i Ljusdal. VÄX  3/89, sid. 20-22.

Wannberg, Björn 1989 b: Juncus i Hälsingland. VÄX  3/89, sid. 24-27. (Utbredningskartor).

Risberg, Barbro 1989: Rosorna i Torsåker. VÄX  3/89, sid. 28-34.

Johansson, Maj 1989: Dagen då allt stämde. VÄX  3/89, sid. 35. (Köseven).

Stridh, Bengt 1989 e: Mera köseven (Agrostis clavata) VÄX  3/89, sid. 37-38.

Delin, Anders 1989 j: Carex pallens (blek vispstarr) finns i Hälsingland. VÄX  3/89, sid. 39-41.