Gävleborgs Botaniska Sällskap

Om oss

Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS) bildades i Gävle den 7 februari 1982. Sällskapet är en lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen. Föreningens syften är:

1. Att sammanföra människor, som är intresserade av botanik i allmänhet eller någon av botanikens många specialgrenar, och verka för spridandet av kunskaper inom dessa områden.
2. Att utforska floran i Gävleborgs län.
3. Att verka för skydd och vård av hotade växter och växtsamhällen i länet.

Föreningens stadgar hittar du här.

Styrelsen

Ordförande Vakant
Vice ordf. Maj Johansson Bäckan 682, 820 46 Ramsjö 0651-930 21
Sekreterare Björn Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta 0271-100 51
Kassör Birgitta Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta 0271-100 51
Ledamot Magnus Bergström Sörboda 1, 762 91 Rimbo 070-209 42 00
Ledamot Stefan Olander Söderomsjön 340, 828 95 Viksjöfors 070-569 26 90
Ledamot Alf Pallin Tygsta 645,  826 95 Trönödal 0278-370 14
Suppleant Ove Lennström Brunnsgatan 59D, 802 52 GÄVLE 026-62 34 75
Suppleant Barbro Risberg Hagmarksgatan 44, 813 33 HOFORS 076-138 29 00

Spindelgruppen
Gästriklands flora har getts ut och för Hälsinglands flora arbetar vi med layouten. Föreningen behöver föra ut florornas kunskaper och enastående berättelser till det verkliga livet. Vi vill gärna nå ut till nya grupper och samtidigt uppmuntra egna medlemmar, och har därför bildat en kommunikationsgrupp.
Stefan Olander, tel nr: 0705-692690, e-post: skalensfabod(a)gmail.com
Alf Pallin, tel nr: 0702-474420, e-post: alf.pallin(a)soderhamn.com
Barbro Risberg, tel nr:0290-765820, e-post: barbro.risberg(a)gmail.com
Inga-Greta Andersson, tel nr: 0706-553801, e-post: andersson.ingagreta(a)gmail.com
Birgitta Hellström, tel nr: 026-35960, e-post: birgitta.m.hellstrom(a)telia.com

Valberedning
Inga-Greta Andersson (sammankallande), tel nr: 026-27 38 02, 070-655 38 01, e-post: andersson.ingagreta(a)gmail.com
Berit Berglund, tel nr: 026-51 42 78, 0730-41 40 38, e-post: bemitma(a)gmail.com
Enar Sahlin, tel nr: 070-660 49 19, e-post: enar.sahlin(a)telia.com

Revisorer
Torbjörn Alsing och Per-Erik Modd.
Suppleanter Ulf Svahn och Bengt Sättlin.

Styrelsehandlingar
161002 Styrelsemöte
160522 Styrelsemöte
160320 Konstituerande styrelsemöte
160320 Årsmöte
160320 Styrelsemöte
151011 Styrelsemöte
150524 Styrelsemöte
150329 Konstituerande styrelsemöte
150329 Årsmöte
150329 Styrelsemöte
141012 Styrelsemöte
140518 Styrelsemöte
140316 Konstituerande styrelsemöte
140316 Årsmöte
140316 Styrelsemöte
131006 Styrelsemöte
130526 Styrelsemöte
130317 Styrelsemöte
121021 Styrelsemöte

Verksamhetsberättelser
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009