Gävleborgs Botaniska Sällskap

Om oss

Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS) bildades i Gävle den 7 februari 1982. Sällskapet är en lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen. Föreningens syften är:

1. Att sammanföra människor, som är intresserade av botanik i allmänhet eller någon av botanikens många specialgrenar, och verka för spridandet av kunskaper inom dessa områden.
2. Att utforska floran i Gävleborgs län.
3. Att verka för skydd och vård av hotade växter och växtsamhällen i länet.

Föreningens stadgar hittar du här.

Styrelsen

Ordförande Maj Johansson  Bäckan 682, 820 46 Ramsjö  0651-930 21
Vice ordf. Stefan Olander Söderomsjön 340, 828 95 Viksjöfors  
Sekreterare Björn Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta 0271-100 51
Kassör Birgitta Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta 0271-100 51
Ledamot  Pär Hedwall  Söderala-Berga 607, 826 92 Söderala  070-569 26 90
Ledamot Magnus Bergström Sörboda 1, 762 91 Rimbo 070-209 42 00
Ledamot Alf Pallin Tygsta 645,  826 95 Trönödal 0278-370 14
Suppleant Gunnar Andersson  Baggargatan 34A, 826 32 Söderhamn
Suppleant Ulf Svahn   Sångarvägen 12, 804 25 Gävle

Valberedning
Enar Sahlin (sammankallande), tel nr: 070-660 49 19, e-post: enar.sahlin(a)telia.com
Peter Ståhl
Magnus Andersson

Revisorer
Torbjörn Alsing och Per-Erik Modd.
Suppleanter Eva Olsson och Göran Dahlbäck.

Styrelsehandlingar

180311 Årsmöte
170319 Årsmöte
160320 Årsmöte
150329 Årsmöte
140316 Årsmöte

Verksamhetsberättelser

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009