Gävleborgs Botaniska Sällskap

Om oss

Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS) bildades i Gävle den 7 februari 1982. Sällskapet är en lokalförening av Svenska Botaniska Föreningen. Föreningens syften är:

1. Att sammanföra människor, som är intresserade av botanik i allmänhet eller någon av botanikens många specialgrenar, och verka för spridandet av kunskaper inom dessa områden.
2. Att utforska floran i Gävleborgs län.
3. Att verka för skydd och vård av hotade växter och växtsamhällen i länet.

Föreningens stadgar hittar du här.

Styrelsen

Ordförande Vakant
Vice ordf. Maj Johansson Bäckan 682, 820 46 Ramsjö 0651-930 21
Sekreterare Björn Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta 0271-100 51
Kassör Birgitta Wannberg Skindravägen 15, 822 91 Alfta 0271-100 51
Ledamot  Pär Hedwall
Ledamot Magnus Bergström Sörboda 1, 762 91 Rimbo 070-209 42 00
Ledamot Stefan Olander Söderomsjön 340, 828 95 Viksjöfors 070-569 26 90
Ledamot Alf Pallin Tygsta 645,  826 95 Trönödal 0278-370 14
Suppleant Gunnar Andersson
Suppleant Ulf Svahn

Spindelgruppen
Gästriklands flora har getts ut och för Hälsinglands flora arbetar vi med layouten. Föreningen behöver föra ut florornas kunskaper och enastående berättelser till det verkliga livet. Vi vill gärna nå ut till nya grupper och samtidigt uppmuntra egna medlemmar, och har därför bildat en kommunikationsgrupp.
Stefan Olander, tel nr: 0705-692690, e-post: skalensfabod(a)gmail.com
Alf Pallin, tel nr: 0702-474420, e-post: alf.pallin(a)soderhamn.com
Barbro Risberg, tel nr:0290-765820, e-post: barbro.risberg(a)gmail.com
Inga-Greta Andersson, tel nr: 0706-553801, e-post: andersson.ingagreta(a)gmail.com
Birgitta Hellström, tel nr: 026-35960, e-post: birgitta.m.hellstrom(a)telia.com

Valberedning
Enar Sahlin (sammankallande), tel nr: 070-660 49 19, e-post: enar.sahlin(a)telia.com
Peter Ståhl
Magnus Andersson

Revisorer
Torbjörn Alsing och Per-Erik Modd.
Suppleanter Eva Olsson och Göran Dahlbäck.

Styrelsehandlingar

170319 Årsmöte
160320 Årsmöte
150329 Årsmöte
140316 Årsmöte

Verksamhetsberättelser

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009