Gävleborgs Botaniska Sällskap

Floraväkteri

Floraväkteri

I både Gästrikland och Hälsingland bedrivs floraväktarverksamhet vilket innebär att vi besöker lokaler för rödlistade arter och inventerar hur många exemplar som finns.

ArtDatabanken och Världsnaturfonden (WWF) påbörjade floraväktarverksamheten 1987.  Floraväkteri pågår idag i nästan alla landskap och har en stor betydelse för bevarandet av rödlistade arter.

Rapportering sker till regionala kontaktpersoner som årligen sammanställer resultatet och lägger in dessa i Artportalen. Intervallen mellan besöken på varje växtplats varierar vanligen mellan ett och fem år beroende på antalet tillgängliga botanister och graden och typen av hot mot arten och växtplatsen.

Floraväktare sökes!

VI vill gärna ha kontakt med flera personer som har lust att bli floraväktare i Gästrikland och Hälsingland. Du behöver inte ha några omfattande botanikkunskaper. Vi lär dig hur arten ser ut och visar dig var den växer. Är du intresserad kontakta Peter Ståhl genom att skicka ett mail till peter.b.stahl(a)gmail.com eller ringa 073-0242043.