Gävleborgs Botaniska Sällskap

Medlemskap

Du blir medlem i Gävleborgs Botaniska Sällskap och får tidningen Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) genom att betala in årsavgiften på föreningens bankgiro nr 797-3886. Årsavgiften för 2024 är 150 kr. För familjemedlemskap i Gävleborgs Botaniska Sällskap är årsavgiften 25 kr (inkluderar ej vår tidning). Om du är under 25 år så är det ingen medlemsavgift.