Gävleborgs Botaniska Sällskap

Årsmöte och 40-års fest! Anmäl senast 5 mars

GÄBS medlemmar inbjuds till årsmöte med jubileumsmiddag lördagen den 19 mars 2022. Årsmötet hålls på Gästisbacken i Alfta med start kl 14.00.

Efter årsmötesförhandlingarna får vi kl. 15.00 ett föredrag av Emil V. Nilsson – Rävbacken ger ängs- och hagmarken en andra chans – Emil V. Nilsson

Svensk botanisk tidskrifts redaktör Emil V Nilsson berättar om hur han tillsammans med sambo och grannar restaurerat en ängs- och hagmark utanför Uppsala. Efter 80 år av igenväxning har kärlväxter och ängssvampar återtagit förlorad mark. Idag är det vanligt med rubriker om att insekter minskar, inte minst våra pollinatörer. Orsaken bakom detta är till stor del att ängs- och hagmarkerna minskat dramatiskt. Men det går att vända utvecklingen!

GÄBS 40-årsjubileum firas med middag på samma plats kl. 18.00!

Anmälan till middagen görs till Birgitta Wannberg senast 5 mars, via telefon 070-3446747 eller mail birgitta@particleoptics.se. Meddela då också önskemål om speciell kost.