Gävleborgs Botaniska Sällskap

Årsmötet i Ljusdal

Vid mötet på Ljusdals museum höll Alf Pallin ett föredrag om de 25 arter orkidéer som finns i Gävleborgs län. Bilderna på de olika arterna var färgsprakande och detaljrika och samtidigt beskrev Alf och Per Hedwall arternas kännetecken, växtlokaler och annan intressant information. Vi fick se bild på en trolig tallknipprot från torr kalkhaltig mark. De vackra blodnycklarna växer närmast gränsen till Uppland medan den sägenomspunna nornan finns i landskapet Dalarna men lyckligtvis i Gävleborgs län på Orsa Finnmark. De 20 – 30 i publiken fascinerandes av frökapslar, olika färgvarianter, olika former och om hybrider som har blivit en art. Nu ser vi alla fram emot den väntande växtsäsongen.