Gävleborgs Botaniska Sällskap

Floraväkterikurs 14-15 maj

Floraväkterikurs med Sofia Lind, nationell floraväktarsamordnare, arrangeras i samverkan med Studiefrämjandet. Lördag 14 maj: Presentation av floraväkteriet, rapportering i Artportalen med mobiltelefon och rödlistning. Egna övningar på dator och i fält. Söndag: Floraväkteriexkursion till kalkrika Limön med sanddraba, grådraba, spåtistel m.m. Information Inger Carlsson 070-6369198.