Gävleborgs Botaniska Sällskap

Långängarna och Testeboån 21 maj

Långängarnas Naturreservat mellan Sandviken och Kungsgården
Ledarledd vandring kl 14-17 i blöt mark utanför den gulmarkerade stigen, till blommande gullpudra.

Ledare: Lotta Delin (i samarbete med naturskyddsföreningens skogsgrupp). För mera information: delinlotta(a)gmail.com, tfn 073 069 66 44

SBiologisk mångfald vid Testeboån – med Bioblitz 15–22 maj
Aktiviteter och visningar kl 07–16 längs Testeboån i Gävles närhet. I samarbete med andra
naturföreningar. Ledare: Peter Ståhl, Bernt Moberg m fl. För mera information: peter.b.stahl(a)gmail.com, tfn 073 024 20 43