Gävleborgs Botaniska Sällskap

Mossvandring 9 maj i Långängarnas naturreservat

Välkommen till en mossvandring i Långängarnas naturreservat lördag den 9 maj kl 11-13. Reservatet ligger mellan Sandviken och Kungsgården . Här får du gå en snitslad slinga på mindre än 1 km så du kan ta dig runt själv utan trängsel. Det finns information om speciella mossor uppsatta på olika ställen och pinnar med namn nedstuckna i de olika mossorna. Nils-Gunnar Kempe 070–376 60 22 och några skogsgruppsvänner i gula reflexvästar finns i närheten av slingan om du vill fråga om något. Vi utgår från att alla respekterar att hålla avstånd till alla andra och att du stannar hemma om du känner dig sjuk. Ta gärna med matsäck. Slingan går på mark med rötter och lågor. Det finns ingen vanlig stig i området.