Gävleborgs Botaniska Sällskap

Öppet möte om GÄBS framtid

Ett möte om GÄBS framtid för styrelsen och alla intresserade medlemmar.

Vi sr framför oss ett arbetsmöte där alla bidrar med tankar och förslag på hur GÄBS kan utveckla en verksamhet framöver som fortsatt lockar många naturintresserade – även nya och yngre personer. Framväxten av de båda landskapsflororna har under lång tid varit det enande kittet i GÄBS verksamhet (och fokus för styrelsens frågor) – nu när det arbetet är färdigt och böckerna publicerade väntar nya utmaningar. Vi har också vår tidning VÄX vars framtid som vi också måste ta ställning till.

Mötet hålls för att förbereda förslag till årsmötet den 2 mars. Förutom framtidsfrågorna bör även sommarens exkursionsmål spikas.

Varmt välkomna till Alfta söndagen den 2 februari med start kl. 10.00 och avslut senast kl. 16.00. Vi håller till hemma hos Birgitta och Björn i Alfta.

För att underlätta planeringen av mötet behöver vi besked om deltagande senast den 27 januari. Maila ulfsvahn@hotmail.com eller ring 070 221 07 55.