Gävleborgs Botaniska Sällskap

Bioblitz i Långängarnas naturreservat 22 maj 2019

På den biologiska mångfaldens dag onsdag den 22 maj 2019 genomförs den största Bioblitzen i Gästrikland. Kom till Långängarnas naturreservat utanför Sandviken!

Aktiviteter och klockslag
06.00-07.00 Fågelsång, Bengt, Lasse och Lennart Pettersson
07.15-08.15 Naturvandring (växter, fåglar, andra djur, insekter och geologi), Per-Olof Ericksson
08.30-09.30 Naturfotovandring, Göran Persson
08.30-09.30 Träden gör skogen, Magnus Andersson
09.45-10.45 Skogsstyrelsens slinga, Brita Asplund
09.45-10.45 Blomstervandring, Birgitta Hellström och Inga-Greta Andersson
11.00–12.00 Herbarium av ännu inte rödlista flora, konstpedagogisk workshop, Erik Anderman och Ellinor Ahlstrand. Ev. någon aktivitet med den danske konstnären Pia Rönicke
11.00–12.00 Sök efter Lavar, Nicklas Gustavsson
11.00–13.00 Vildmarksskola, Sara Wennerqvist, Wild Nordic
12.15–13.15 Svampar och tickor (rundvandring), Laila Bissman och Ove Lennström
12.15–13.15 Mossor, Tomas Troschke
12.15–13.15 Träden gör skogen, Magnus Andersson
13.30–14.30 Sök efter Lavar, Nicklas Gustavsson
13.30–14.30 Herbarium av ännu inte rödlista flora, konstpedagogisk workshop, Erik Anderman och Ellinor Ahlstrand. Ev. någon aktivitet med den danske konstnären Pia Rönicke
13.30–14.30 Skogsstyrelsens slinga, Brita Asplund
14.45–15.45 Mossor, Tomas Troschke
14.45–15.45 Blomstervandring, Birgitta Hellström och Inga-Greta Andersson
14.45–15.45 Sök småkryp, Jennie Wahlborg och Per-Olof Ericksson
14.45–15.45 Naturfotovandring, Göran Persson
16.00–17.00 Naturvandring, Per-Olof Ericksson och Anders Ekholm
16.00–17.00 Svampar och tickor (rundvandring), Laila Bissman och Ove Lennström
17.15–18.15 Blomstervandring, Inga-Greta Andersson
18.30–19.30 Sök småkryp, Jennie Wahlborg och Per-Olof Ericksson
18.30–19.30 Fågelsång, Bengt, Lasse och Lennart Pettersson samt Anders Ekholm

09.00-15.00 Anna Hansson och Patrik Landberg Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) Information om VGS, Sandvikens naturvårdsprogram, kommunala naturreservat etc.

09.00-15.00 Gabriella Blom m.fl. Folkbiblioteket Sandviken Bokbord
09.00-15.00 Lage Bergström Visar och berättar om sin bok ”Livet omkring oss” vid lämpliga tillfällen Samtal om blomsterängar och insekter, slåtter och biologisk mångfald – i anslutning till boken

09.00-16.00 Elin Skoglund Studiefrämjandet Information om Studiefrämjandet

10.00–12.00 Lillian Lundin Stöt Naturskyddsföreningens kansli Gävle Dala Ta Naturfalken ”simborgarmärke” för arter, teckna arter med skojiga namn och få fröpåsar till en egen äng. Operation: rädda bina www.räddabina.nu Bokbord, information om Naturskyddsföreningen Gävleborg och möjlighet att bli medlem

10.00–15.00 Bengt Ehnström Insektsexpert och författare med specialitet biologisk mångfald, särskilt skalbaggar och fjärilar Visar lådor med vackra insekter, insektsgnag på barkbitar, redskap

11.00–17.00 Berit Berglund Gävleborgs botaniska sällskap och Naturskyddsföreningen Botaniska samtal vid bord. Gästriklands flora, även till försäljning

11.00–13.20 Brita Asplund Skogsstyrelsen Bemannat bok-/broschyrbord
Hela dagen Joakim Helmbrant Friluftsfrämjandet Boken ”Vandra Gästrikeleden”. Visar upp friluftsutrustning, typ tält, kök osv.

Magnus Pamp Kommunikatör för Biosfärsområde Nedre Dalälven Informerar om Biosfärområde Nedre Dalälven vid lämpliga tillfällen