Gävleborgs Botaniska Sällskap

GÄBS årsmöte

GÄBS Årsmöte

Söndag den 11 mars 2018 kl. 13.00
Studiefrämjandet Mitt
Långgatan 26, Bollnäs

Kl. 13:00 börjar med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Ca kl. 14.00 presentation av Hälsinglands Flora.
Lägesrapport och diskussion om utgivning.
Nya VÄX-redaktionen presenterar sig och VÄX-utgivningen.

Gemensam fika

Varmt välkomna!