Gävleborgs Botaniska Sällskap

GÄBS höstmöte i Alfta 7 oktober

GÄBS höstmöte äger rum söndag 7 oktober kl 13.00 hos Thures i Alfta (BoB Wannberg), Skindravägen 15.

Vi pratar växter och visar bilder för varandra. Du kan få hjälp med artbestämning av pressade växter.

Hälsinglands flora – hur långt har arbetet kommit?

Varmt välkomna!